امروز برابر است با


Homefeel
Home Profile Google Mobile Rss
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۱ | 13:4 | نویسنده : احساس
  انسان هاي بي هدف مجبورند تمام عمر براي انسان هاي هدفمند کار کنند.

 

 

مغزهاي بزرگ، در خصوص ايده ها صحبت مي کنند. مغزهاي متوسط، در مورد حوادث بحث مي کنند و مغزهاي کوچک، درباره مردم.

 

 

جاده ي زندگي نبايد صاف و مستقيم باشد ، خوابمان مي گيرد ... دست اندازها نعمتند !

 

 

مدت ها پيش آموختم که نبايد با خوک کشتي گرفت، خيلي کثيف مي‌‌شوي و مهم‌تر آنکه خوک از اين کار لذت مي‌برد.(جورج برنارد شاو)

 

 

هفتاد درصد پاسخ هر مساله اي به فهم دقيق آن مساله باز مي گردد (آلبرت انيشتين)

 

 

بهترين مترجم کسي است که سکوت ديگران را ترجمه کند

 

 

خداوندا ! بگذار هميشه خواهان انجام آني باشم که بيش از توان من است .

 

 

هرگز در پاسخ عاجزانه اي در نمانده ام مگر در برابر کسي که از من پرسيد : تو کيستي ؟ (جبران خليل جبران)

 

 

کسي که مرتکب هيچ اشتباهي نشده است مطمئنا هيچ چيزي را امتحان نکرده است (انيشتين)

 

 

بدبخت ترين و مفلوكترين انسان كسيست كه به عدم تصميم گيري عادت كرده است )ويليام جيمز(

 

 

آنچه بين اکثر زن ها و خوشبختي فاصله مي اندازد يک مرد است(گلوريا استاينم)

 

 

هر انديشه شايسته اي به چهره انسان زيبايي مي بخشد .

 

 

از جمله رازهاي موفقيت انسان هاي موفق ، کوتاه بودن فاصله "انديشه" تا "عمل" آن هاست .

 

 

اگر مي خواهي ببيني در نزد خداوند چه جايگاهي داري ،‌ به درون خودت مراجعه کن ببين خداوند در نزد تو چه جايگاهي دارد .

 

 

خوشبختي حقيقي از آن کساني است که افکار خودشان را به طرف چيزي غير از خوشبختي خودشان برگردانده باشند .(جان استوارت ميل)

 

 

زندگي تراژدي است براي آن‌کسي‌که احساس مي‌کند و کمدي است براي آنکه مي‌انديشد .(ژان دلابروير)

 

 

عظمت مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردمان كوچك آشكار مي شود (ديل كارنگي)

 

 

ترجيح مي دهم طوري زندگي كنم كه گويي خدا هست و وقتي مردم بفهمم كه نيست، تا اين كه طوري زندگي كنم كه انگار خدا نيست و وقتي مردم بفهمم كه هست.

 

 

من انساني هستم ميان انسان هاي ديگر بر سياره مقدس زمين ، که بدون ديگران معنايي ندارم

 

 

موفقيت از آن كساني است كه منتظر ديگران نمي مانند

 

 

انسان اگر کسي است ، لازم نيست تا چيزي باشد

 

 

عقاب هم در ابتداي پرواز پر مي زند ،اما هنگامي که اوج مي گيرد ، ديگر حتي نيازي به پر زدن ندارد

 

 

اگر مي خواهي احساس ثروتمند بودن و توانگري كني ، چيزهايي را به خاطر بياور كه پول قادر به خريد آن ها نيست.

 

 

حال شبيه برفي است که در دست داري؛ اگر از آن استفاده نکني آب خواهد شد.

 

 

مردي که کوه را از ميان برداشت کسي بود که شروع به برداشتن سنگ ريزه ها کرد

 

 

قانون زندگي قانون باورهاست و هر دستاوردي از يك باور شروع مي شود

 

 

در بيكرانه زندگي دو چيز افسون مي كند : آبي آسمان را كه مي بيني و مي داني كه نيست ، و خدا را كه نمي بيني و مي داني كه هست

 

 

اگر خاموش بنشيني تا ديگران به سخنت آورند ، بهتر از آنست كه سخن بگويي و خاموشت كنند (سقراط)

 

 

موفقيت آن است که پس از آنکه ديگران وا دادند ، تو تسليم نشوي !

 

 

کسي که هيچ چيز را تحمل نمي کند ، خود تحمل ناپذير است !

 

 

کاري که مايه ترس تو است انجام بده ، آنگاه مرگ ترس تو حتمي است.

 

ديوانگيست ... كه از همه گلهاي رُز تنها بخاطر اينكه خار يكي از آنها در دستمان فرو رفته است متنفر باشيم...
و اين نيز ديوانگيست ... كه همه روياهاي خود را تنها بخاطر اينكه يكي از آنها به حقيقت نپيوسته است رها كنيم

 

 

درد من حصار برکه نيست ... درد من زيستن با ماهياني است که فکر دريا به ذهنشان نمي رسد

 

 

خداوندا ! چه چيز گم کرد آنکه تو را يافت و چه پيدا کرد آنکه تو را گم کرد .

 

 

تک تک ما سرانجام روزي داوري خواهيم شد. مهم اين است که
چقدر زندگي کرده ايم, نه چقدر زنده بوده ايم.
چقدر بخشيده ايم, نه چقدر داشته ايم.
چقدر خوب- صرفاً خوب- بوده ايم, نه چقدر عظيم جلوه کرده ايم.

 

 

اگر نتوانيد ريسک کنيد نمي توانيد رشد کنيد .
اگر نتوانيد رشد کنيد نمي توانيد بهترين باشيد .
اگر نتوانيد بهترين باشيد نمي توانيد شاد باشيد
و اگر نتوانييد شاد باشيد چه چيز ديگري مهم است ؟

 

 

زندگي داستان يخ فروشي است كه از او پرسيدند :‌ فروختي ؟
گفت : نخريدند ... تمام شد !